Urząd Gminy Joniec

Każdy dzielnicowy w sposób bezpośredni bierze udział w życiu społeczności lokalnej, ponieważ jest najbliżej spraw obywateli oraz ich problemów. Jest policjantem „pierwszego kontaktu” w swoim rejonie służbowym. Jako pierwszy diagnozuje zjawiska patologiczne i kryminalne w środowisku. 1 listopada rozpoczęła się już

VII edycja konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2015”.

Konkurs będzie trwał do 30 listopada 2015r.

Mieszkańcy naszej gminy mogą oddawać głos na st. asp. Mariusza Kopczyńskiego, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na: stronie internetowej KPP, w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku, w Komisariacie Policji w Nowym Mieście. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w w/w placówkach.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania na „swojego dzielnicowego”.