Wójt Gminy Joniec oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jońcu uprzejmie prosi o zgłaszanie do tutejszego urzędu par małżeńskich, które zawarły związek małżeński 50 lub więcej lat temu oraz są mieszkańcami Gminy Joniec. Powyższa informacja stanowić będzie podstawę do wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskami o przyznanie medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Informacje takie można zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Jońcu lub telefonicznie - 23 661 60 41