Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1800 w domu sołtysa Pana Marka Grzeszczaka odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Sobieski.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski