Urząd Gminy Joniec

W związku z kończącą się kadencją Sołtysów oraz Rad Sołeckich, podczas Sesji Rady Gminy w Jońcu w dniu 25 stycznia br. Wójt podziękował sołtysom za ich zaangażowanie, ciężką pracę oraz dobrą współpracę. Wójt Gminy Marek Czerniakowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Nowińskim podziękowali sołtysom za ich pracę wręczając im pamiątkowe upominki.

Zgodnie z podjętymi na Sesji  Rady Gminy Uchwałami w 17 sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonają wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nowa kadencję, która będzie trwała 5 lat (do tej pory kadencja ta trwała 4 lata).