Oświadczenie właściciela zwierzęcia kierowanego do uboju z konieczności pobierz