Urząd Gminy Joniec

Pragnę poinformować, że na przełomie marca i kwietnia br. w budynku Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się kurs chemizacyjny uzupełniający dla osób posiadających nieaktualne zaświadczenie. Przypominam, że rolnicy, którzy stosują środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy powinni posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie o ukończenia kursu ważne jest 5 lat. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Jońcu w celu zapisania się na w/w szkolenie tel. 23 661 60 41.

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski