Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Stara Wrona. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski