Urząd Gminy Joniec

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Jońcu i Szkoły Podstawowej w Królewie dzięki zawartej przez Gminę Joniec umowie o współpracy partnerskiej z Mazowieckim Zrzeszeniem LZS oraz uzyskanym dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki uczęszczają na pływalnię w Płońsku. Projekt obejmuje około 10 wyjazdów po 2 godziny nauki pływania dla każdej z grup. Z naszej gminy dzięki dużemu zainteresowaniu projektem na zajęcia nauki pływania uczęszcza 48 uczniów. Projekt będzie realizowany w okresie marzec – maj 2019 r.