Urząd Gminy Joniec

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Joniec wiosennych przymrozków, rolnicy, którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r do godz. 15.00.

Druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej Gminy Joniec pobierz wniosek lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku :

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

UWAGA !!!  -  powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod  nr  tel. 23 6616017.

                                                                                       WÓJT  GMINY JONIEC

                                                                                          /-/ Marek Czerniakowski