Urząd Gminy Joniec

Szanowni Państwo!

Mając na względzie duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Joniec doprowadzeniem gazu ziemnego do ich posesji, od kilku lat prowadzone są rozmowy z firmami zajmującymi się gazyfikacją dotyczące doprowadzenia gazociągu na teren naszej Gminy. W chwili obecnej pojawiła się realna szansa na doprowadzenie sieci gazu ziemnego z miejscowości Bolęcin, przez Idzikowice do miejscowości Królewo. W dniu 21 maja br. w remizie OSP w Idzikowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGNiG. Szanowni Państwo, w związku z powyższym zachęcam do wypełnienia załączonej ankiety. Wypełniona oraz podpisana ankieta nie zobowiązuje do przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci. Jednakże ilość złożonych ankiet będzie miała duży wpływ na termin realizacji przedsięwzięcia. Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu do dnia 31 maja 2019r.

Ankieta do pobrania.

Dziękuję za wypełnienie i złożenie ankiety.

 

                                                                             Z poważaniem

                                                                         Wójt Gminy Joniec

            Marek Czerniakowski