Urząd Gminy Joniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.