Urząd Gminy Joniec

30 czerwca podczas Mszy Świętej parafianie pożegnali swojego proboszcza Ks. Witolda Zembrzuskiego. Nie obyło się bez podziękować, życzeń i łez wzruszenia, gdyż była to pierwsza parafia, w której Ks. Witold pełnił posługę jako proboszcz i jak sam mówił jest jak dom rodzinny. Po uroczystej Eucharystii odbył się piknik dla wszystkich parafin, na którym ,oprócz grochówki i ciast, były serdeczne rozmowy i indywidualne pożegnania z proboszczem.

Zdjęcie ze  strony: https://plonszczak.pl/artykul/z-zalem-ale-z-szacunkiem/707855