Urząd Gminy Joniec

W czwartek, 11 lipca w Urzędzie Gminy w Płońsku wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk podpisał umowy z samorządowcami z terenu powiatu płońskiego na dofinansowanie projektów w ramach.

Gmina Joniec pozyskała środki dla czterech sołectw. W miejscowości Omięciny zostanie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej, natomiast w miejscowościach Józefowo, Popielżyn Zawady oraz Stara Wrona utworzone zostaną miejsca integracji dla mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to 23 450,00 zł .