Urząd Gminy Joniec

W dniu 19 lipca w Mochowie Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski oraz Skarbnik Gminy Joniec Agnieszka Zawadzka podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem. W podpisaniu umowy uczestniczyli również Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Radny Sejmiku Konrad Wojnarowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński wraz ze Skarbnik Katarzyną Joniak. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 1 163 557, 52 zł które otrzymały gmina Joniec oraz miasto Sierpc zostanie przeznaczone na wymianę węglowych źródeł ciepła na nowe ekologiczne instalacje. W ramach projektu na terenie gminy Joniec łącznie zostanie wymienionych 26 instalacji, w tym 19 instalacji na gaz płynny z butli i 7 na biomasę. Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez zadnie polegające na wymianie węglowych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne w gminie Joniec oraz gminie Miasto Sierpc.

Wartość projektu wynosi: 1 530 940,61 zł.