Urząd Gminy Joniec

W związku z tym, że gmina Joniec już od dłuższego czasu boryka się z problemem zanieczyszczania śmieciami skwerków, lasów i przydrożnych rowów, postanowiła w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Płońsku i Lasami Państwowymi, podjąć odpowiednie działania, aby jak najskuteczniej zapobiegać tym procederom. Dlatego też na mocy tego postanowienia docelowo na wszystkich drogach wjazdowych do naszej gminy zostaną zamocowane tabliczki informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci i fotopułapkach. Fotopułapki będą rozmieszczone w różnych miejscach na całym terenie gminy. Akcja ,,Czysta gmina" jest inicjatywą gminy Joniec i również przez nią w całości sfinansowana.