Urząd Gminy Joniec

Pani Maria Kowalska od urodzenia mieszka w Proboszczewicach w Gminie Joniec. Całe życie pracowała jako krawcowa. Od dwóch lat, po przejściu na emeryturę, zajmuje się ręcznie szytymi lalkami i maskotkami. Szyje min. kołderki i poduszki dla dzieci, lalki , wszelkiego rodzaju maskotki. Poświęcałaby temu dużo więcej czasu, ale ze skromnej emerytury nie jest w stanie zakupić materiałów. Chętnie sprzeda wykonane przez siebie rękodzieła i równie chętnie uszyje coś na zamówienie np. lalki krakowianki.

Wystawę jej prac można obejrzeć w budynku Urzędu Gminy w Jońcu.

Kontakt do Pani Marii Kowalskiej: 600 280 324.

W dniu 19 lipca w Mochowie Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski oraz Skarbnik Gminy Joniec Agnieszka Zawadzka podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem. W podpisaniu umowy uczestniczyli również Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Radny Sejmiku Konrad Wojnarowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński wraz ze Skarbnik Katarzyną Joniak. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 1 163 557, 52 zł które otrzymały gmina Joniec oraz miasto Sierpc zostanie przeznaczone na wymianę węglowych źródeł ciepła na nowe ekologiczne instalacje. W ramach projektu na terenie gminy Joniec łącznie zostanie wymienionych 26 instalacji, w tym 19 instalacji na gaz płynny z butli i 7 na biomasę. Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez zadnie polegające na wymianie węglowych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne w gminie Joniec oraz gminie Miasto Sierpc.

Wartość projektu wynosi: 1 530 940,61 zł.

W czwartek, 11 lipca w Urzędzie Gminy w Płońsku wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk podpisał umowy z samorządowcami z terenu powiatu płońskiego na dofinansowanie projektów w ramach.

Gmina Joniec pozyskała środki dla czterech sołectw. W miejscowości Omięciny zostanie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej, natomiast w miejscowościach Józefowo, Popielżyn Zawady oraz Stara Wrona utworzone zostaną miejsca integracji dla mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to 23 450,00 zł .

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do wapnowania gleby. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, tel. 22 773 58 87 www.schar.gov.pl

Więcej informacji udzieli pracownik obsługujący teren gminy Joniec Pan Tomasz Piątkowski tel. 607 575 486

W ubiegłą niedzielę parafia pw. Św. Zygmunta w Królewie powitała nowego proboszcza, którym został ks. Adam Milewski. Uroczysty ingres odbył się o godz. 11.00 i uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów: Wójt gm. Joniec - Marek Czerniakowski, gm. Sochocin - Jerzy Ryziński oraz gm. Nowe Miasto - Sławomir Zalewski i cała społeczność parafialna. Ks. Adam Milewski pochodzi z parafii Św. Wojciecha w Nasielsku i jest to jego pierwsze proboszczostwo.

Zdjęcia ze strony: https://plonszczak.pl/zdjecie/3103660

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Formularz zgłaszania propozycji do projęktu dostępny jest na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=28