Urząd Gminy Joniec

W poniedziałek 1 lipca przez teren naszej gminy przechodziła pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu- jedynego miejsca w Polsce uznanego przez Kościół za miejsce objawień Matki Bożej. Parafianie ze Starej Wrony, Jońca i Królewa przygotowali poczęstunki dla wędrujących pielgrzymów. Były min. kiełbaski z grilla, ciasta, kompot i napoje. Pielgrzymi podziękowali za gościnę modlitwą i śpiewem.

Zdjęcia z parafii Królewo dzięki uprzejmości pani Ilony Krajczyńskiej-Krawczyk

30 czerwca podczas Mszy Świętej parafianie pożegnali swojego proboszcza Ks. Witolda Zembrzuskiego. Nie obyło się bez podziękować, życzeń i łez wzruszenia, gdyż była to pierwsza parafia, w której Ks. Witold pełnił posługę jako proboszcz i jak sam mówił jest jak dom rodzinny. Po uroczystej Eucharystii odbył się piknik dla wszystkich parafin, na którym ,oprócz grochówki i ciast, były serdeczne rozmowy i indywidualne pożegnania z proboszczem.

Zdjęcie ze  strony: https://plonszczak.pl/artykul/z-zalem-ale-z-szacunkiem/707855

Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wyróżnienie uczniów królewskiej podstawówki, którzy zajęli III w ogólnopolskim Europejskim Konkursie Statystycznym. Opiekunka projektu pani Martyna Ozimkiewicz opowiedziała o wszystkich etapach, które musieli przejść finaliści, aby zdobyć miejsce na podium. Natalia Chrostowska, Magdalena Czulińska i Stanisław Tomczak odebrali z rąk Wójta Gminy Joniec Marka Czerniakowskiego drobne upominki i zostali nagrodzeni przez wszystkich obecnych gromkimi brawami. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Joniec - Wójt Gminy Joniec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Termin składania wniosków: 12.07.2019 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Jońcu.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest tutaj i w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku:

  1. Kopia wniosku o dopłaty ARiMR na rok 2019
  2. Wykaz zwierząt z ARiMR

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że dnia 6 lipca 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w czwartek 11 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

14  czerwca br. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się podpisanie umowy na realizację operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gminie Joniec na realizację operacji  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec” została przyznana pomoc finansowa w formie refundacji ze środków ,,EFRROW” w wysokości 410 375 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji zadania  wynosi 644 940,78 zł. Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.