Urząd Gminy Joniec

Wójt Gminy Joniec, Radny Gminy Waldemar Zasoński oraz sołtys Zygmunt Obojski zapraszają wszystkich mieszkańców wsi Popielżyn Górny w piątek o godzinie 15.00 do Urzędu Gminy w Jońcu na spotkanie, na którym poruszane będą tematy dotyczące sołectwa.

W roku szkolnym 2016/ 2017 Szkoła Podstawowa w Królewie przystąpiła do Konkursu edukacyjnego Bezpiecznie Tu i Tam.

Wyzwania konkursowe czekają na wszystkich uczestników rywalizacji – dzieci, nauczycieli i Rodziców. Każdy poprzez swój udział zbiera dla szkoły punkty. Ta, która zdobędzie ich najwięcej, wygra nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości 30 tysięcy złotych.

W tym Konkursie każdy uczestnik zyskuję o wiele więcej: wiedzę, jak zadbać o bezpieczeństwo w internecie i używać technologii mądrze i z rozwagą.

Konkurs Fundacji Orange odbywa się w szkołach podstawowych w całej Polsce i potrwa do marca 2017 roku. Jego koordynatorem w naszej szkole jest pani Martyna Ozimkiewicz, która będzie organizować różne aktywności – spotkania tematyczne, zadania konkursowe i inne inicjatywy edukacyjne dla uczniów i rodziców. Ten Konkurs to nauka poprzez zabawę i międzyszkolną rywalizację.

W ramach konkursu w naszej szkole odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców i „Piknik z komputerem”. W każdej z klas II – VI przeprowadzone zostały po dwa spotkania, na których promowane były zasady bezpieczeństwa online. Na zajęciach uczniowie wykonywali prace plastyczne, realizując zadania konkursowe.

 

04 listopada w Zespole Szkół w Jońcu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Były wierszyki, piosenki i tańce. Nie obyło się również bez prezentów dla najmłodszych, którzy z uśmiechem na buziach i w bajkowych strojach bawiły się wyśmienicie.

W środę 09 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez prezydenta RP. Wójt gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski oraz Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki odznaczyli:

Państwa Mariannę i Leonarda Błaszkiewicz z Szumlina,

Państwa Henrykę i Waldemara Sztabnik z Popielżyna-Zawad,

Państwa Halinę i Wiesława Truszkowskich z Jońca-Kolonii,

Państwa Alinę i Józefa Piłatowicz z Popielżyna-Zawad,

Państwa Sabinę i Zygmunta Oporskich z Popielżyna-Zawad,

Państwa Elżbietę i Józefa Krynickich z Jońca,

Państwa Wiesławę i Wacława Gocławskich ze Starej Wrony.

Wszyscy jubilaci wraz z gośćmi wznieśli toast za zdrowie par oraz skosztowali okolicznościowego tortu. Wszystkim parom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.

W piątek 28 października w Szkole Podstawowej w Królewie odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. W tym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci. Na początku dzieci przygotowani przez swoją wychowawczynię: panią Katarzynę Karwowską zaprezentowali wesoły program artystyczny, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka symbolicznym dużym ołówkiem przez p. dyr. Urszulę Pilśnik. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski po złożonych życzeniach przekazał dzieciom kamizelki odblaskowe z logo gminy oraz odblaskowe opaski na rękę. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

14 października 2016r. przedstawiciele SP w Królewie wzięli udział w konferencji "Sapere aude. Jak uczyć (się) krytycznego myślenia" zorganizowanej przez MSCDN i płocką Małachowiankę w Dniu Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją, by uroczyście podziękować za współpracę nauczycielom uczestniczącym w projekcie "Włącz myślenie" i wręczyć im Certyfikaty i SuperCertyfikaty.

Do projektu zgłosiło się 333 uczestników, którzy uczestniczyli w 24 godzinnym szkoleniu z narzędzi TOC i podstaw neurodydaktyki. Odbyło się 40 godzin szkoleń fakultatywnych, warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla koordynatorów. W efekcie przeprowadzono 61 lekcji otwartych i powstało kilkaset scenariuszy.

Podczas konferencji przedstawiciele przedszkoli i szkół oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie, którzy zorganizowali lekcje otwarte, otrzymali Certyfikaty. Wręczyła je Teresa Makulska, wicedyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wspólnie z koordynatorami poszczególnych komponentów. Natomiast Supercertyfikaty trafiły na ręce nauczycieli i do placówek, które najbardziej zaangażowały się w realizację projektu.

Supercertyfikat otrzymała p. Katarzyna Karwowska –nauczycielka Szkoły Podstawowej w Królewie. Szkoła otrzymała Certyfikat .