Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu informuje, że jest uruchomiony program do powiadamiania mieszkańców Gminy o ważnych wydarzeniach za pomocą wiadomości SMS.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy oświadczenia , które można pobrać na stronie internetowej lub osobiście w budynku Gminy w Jońcu

 

Pobierz oświadczenie

 

Regulamin SMS

Szanowni Państwo,

 

trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Joniec na lata 2016-2026. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych na terenie gminy (tj. Szkoła Podstawowa w Królewie oraz Zespół Szkół w Jońcu) oraz u Sołtysów. Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druk ankiety jest dostępny w Urzędzie Gminy w Jońcu, w Szkole Podstawowej w Królewie, w Zespole szkół w Jońcu, u sołtysów oraz na stronie internetowej – www.ugjoniec.pl

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Jońcu:                                                                  

Ryszard Tomczak oraz Anna Kowalska - telefon: (23) 661 60 41, 661 60 17

 

 

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu.

Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec

 

 

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców do pobrania

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu”.

 

Koszt całkowity – 207 617,14zł brutto, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 158 435,55 zł

-         Pożyczka z WFOŚiGW - 149 435,55zł

-         środki własne – 58 181,59zł

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski

06-456 Ojrzeń, ul. Warszawska 17

 

Okres realizacji operacji:

02.11.2015r. – 20.11.2015 r.

 

Zakres prac obejmował:

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, w tym docieplenie ościeży okiennych

-         Roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu - ocieplenie stropu

-        Zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych

-        Demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi do kotłowni

-        Montaż podokienników zewnętrznych

-        Prace towarzyszące (demontaż i montaż obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, montaż zwodów instalacji odgromowej, wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych)

-        Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji

-        Opracowanie audytu energetycznego

-        Nadzór inwestorski

 

Zdjęcia:

przed:

w trakcie:

po:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jońcu dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 149.435,55 zł