Urząd Gminy Joniec

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019 r. ( piątek ) o godzinie 1700 w budynki Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Joniec - Kolonia. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1700 w budynki Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Szumlin. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2019 r. ( środa ) o godzinie 1700 w domu sołtysa Pana Zygmunta Obojskiego odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Popielżyn Górny. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Joniec. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Krajęczyn. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Popielżyn Zawady. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski