Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Joniec.

w dniu 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Tak jak zapowiadaliśmy Gmina Joniec przystępuje do realizacji postanowień ww. ustawy. W związku z tym od dnia 08 listopada 2022 roku będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjnego paliwa.  

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Jońcu.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla od dnia 01 stycznia 2023 roku. O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGG) w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości jak powyżej.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec:

  • osobiście,
  • pocztą tradycyjną,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (7q5gy51wkw) – należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Gmina Joniec podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu.

Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.

Węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na ich koszt ze wskazanego przez gminę składu węglowego.

Gmina nie ma żadnego wpływu na jakość i ilość dostępnego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

Wniosek do pobrania

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna