Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Anonimowa ankieta dotycząca LGD Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazne Mazowsze|" zwraca się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej jej funkcjonowania.  Informacje z ankiet pozwolą jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=e2e1150aa21&&c=9ac7ead8 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. >>RODO

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna