Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Kontrole powierzchni gruntów i obiektów wykorzystywanych do działalności gospodarczej

Szanowni Przedsiębiorcy

Gmina Joniec w 2023 r. zamierza zrealizować obowiązek wynikający z zaleceń organu kontrolnego dotyczący przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie zgodności powierzchni gruntów oraz powierzchni obiektów budowlanych wykorzystywanych faktycznie pod prowadzoną działalność, a danymi zgłoszonymi w deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym w przypadku zaistnienia zmiany danych należy bezzwłocznie dokonać korekty w złożonej deklaracji tj. ,,Deklaracja IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych’’.

Jeżeli w czasie kontroli zostaną udokumentowane rozbieżności powierzchniowe w stosunku do złożonej deklaracji zgodnie z ordynacją podatkową powstanie zobowiązanie podatkowe za okres 5 lat wstecz, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zobowiązanie powstało.

Kontakt w przypadku pytań:

Skarbnik Gminy (23) 661 60 41 wew.1

Referat Podatkowy (23) 661 60 41 wew.5

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna