Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Joniec informuje, że od 05.05.2020 r. do 19.05 2020 r. w Urzędzie Gminy w Jońcu można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Wysokość dofinansowania kosztów uzależniona jest od wysokości dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe koszty pokrywają właściciele nieruchomości ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie przez Gminę Joniec dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski właścicieli nieruchomości, którzy chcą usunąć ze swoich posesji odpady niebezpieczne w postaci azbestu, przyjmowane będą do 19.05.2020 r.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/li nieruchomości dostępny jest w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec oraz na stronie internetowej www.ugjoniec.pl

Komplet składanych dokumentów stanowi:

  1. wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec;
  2. informacja o wyrobach zawierających azbest;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;
  4. kopia aktu własności nieruchomości.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest >>>pobierz

- wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Joniec >>>pobierz

- informacja o wyrobach zawierających azbest >>>pobierz

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem >>>pobierz

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna