Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Projekt uproszczonych planów urządzenia lasów

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., Nr 6), że na stronie internetowej Gminy Joniec oraz w budynku Urzędu Gminy
w Jońcu od dnia 24.06.2020r do dnia 24.08.2020r jest wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Joniec. Jednocześnie informuję, że:

 1. W okresie 30 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia
  i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy o lasach).
 2. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Ponadto informuję, że zgodnie z uzyskanymi informacjami:

 1. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 2. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls). 
 3. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 08.02.2020r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Osoba do kontaktu: Szymon Pająk (23) 662- 77- 64 do 66 wew.145.

Załączniki:

1. Szablon do składania uwag i zastrzeżeń

2. Instrukcja dla Właścicieli lasów podczas wyłożeń

3. Mapy

4. Operaty >>> http://bip.ugjoniec.pl/dokumenty/290

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna