Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Samorząd Mazowsza nagrodził 24 najaktywniejsze sołectwa. Wśród nich znajduje się sołectwo z naszej gminy - Szumlin!

W tegorocznej edycji realizowanej przez samorząd Mazowsza udział wzięły 264 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego Mazowsza. Wsparciem objęte zostały aż 1162 sołectwa. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w tym roku w ramach tegorocznego MIAS-u wyniosła ponad 28 mln zł. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji, których pomysłodawcami byli mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i sołtysi.

Samorząd Mazowsza wyróżniając zaangażowanie mieszkańców przyznał nagrody za najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2020.

Pierwsza nagroda w wysokości 4 tys. zł w kategorii Bezpieczne i Przyjazne sołectwo trafiła do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za budowę budynku gospodarczego. Jurorzy docenili to, że obiekt powstał w czynie społecznym, a w jego budowę zaangażowana była cała społeczność.

 

Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym. Tysiąc złotych i tytuł „Sołectwa Gospodarnego” trafiły do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za ww. zadanie. Mieszkańcy sołectwa Szumlin własnymi siłami wybudowali budynek gospodarczy. Wszystkie prace: uprzątnięcie ruin poprzedniego budynku, przygotowanie terenu oraz budowę wykonano w czynie społecznym.

Więcej informacji o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw na naszej stronie internetowej:

https://ugjoniec.pl/aktualnosci/pokaz/336

https://ugjoniec.pl/aktualnosci/pokaz/266

https://ugjoniec.pl/aktualnosci/pokaz/250

Zdjęcie ze strony: https://www.mazovia.pl/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze/mias-mazowsze-2020/art,3,nagrodzimy-najlepsze-miasy-czyli-konkurs-pn-najlepsza-inicjatywa-zrealizowana-w-ramach-mazowieckiego-instrumentu-aktywizacji-solectw-mazowsze-2020.html

 

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna