Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Opłata za gospodarownie odpadami komunalnymi od działek letniskowych

Informujemy, że 15 maja upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę w kwocie 169,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy nr :

42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Odpady zebrane selektywnie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu, natomiast pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy dostarczyć do wydzielonego miejsca zlokalizowanego w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu.

Godziny otwarcia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu

Wtorek  9:00 - 12:00

Czwartek 9:00 - 12:00

Sobota 9:00 - 12:00

Niedziela 15:00 – 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ze strony : Pixabay

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna