Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Nabór wniosków na udział w programie ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Joniec informuje, iż Gmina Joniec zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w związku z ogłoszonym przez Fundusz konkursem. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Joniec) zainteresowani usunięciem w 2019 roku foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

- folia rolnicza,

- siatka do owijania balotów,

- sznurek do owijania balotów,

- opakowania po nawozach,

- opakowania typu Big Bag

powinni złożyć do Urzędu Gminy w Jońcu wniosek o udział w programie, w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, do godziny 15.00.

Złożenie wniosku nie jest równoważne z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Joniec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na realizację Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Joniec.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędy Gminy w Jońcu, Joniec 29,
09-131 Joniec, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel (23) 661 60 17 wew. 102 lub 112.

Regulamin naboru wniosków pobierz

Wniosek pobierz

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna