Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Płacąc na czas – płacimy mniej. UWAGA – ważne informacje dla podatników - wzrost kosztów postępowania windykacyjnego!

Szanowni Państwo!

Pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) oraz dla osób uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znowelizowana Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadziła znaczące zmiany w naliczaniu kosztów i wydatków egzekucyjnych.

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują przesyłanie upomnień. Przekazywanie wiadomości, przypomnienia o zadłużeniu       w formie rozmowy telefonicznej – tzw. czynności informacyjne, mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji zaległości do właściwych urzędów skarbowych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy łączna wysokość zaległości nie przekracza kwoty 116,00 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia), chyba że okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie egzekucji do urzędu skarbowego wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku lub opłaty za odpady- dodatkowych kosztów w postaci:  

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji koszt 40,00 zł
 • jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł
 • każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. Możliwe jest łączenie zaległości ale tylko za dany rok podatkowy
 • opłata egzekucyjna – 10% lub 5% kwoty zaległości
 • zwrot innych wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Przykład:     Jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł . Złożą się na to:

 • należność główna w kwocie 150,00 zł,
 • koszty upomnienia – 11,60 zł (od 13 października 2021r. 16,00zł),
 • opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
 • opłata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł,
 • zwrot wydatków US – średnio 3 listy- 34,80 zł,
 • inne – wg. specyfikacji.

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Prosimy zatem aby rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu w formie wysłanego upomnienia bądź telefonicznie. Także na decyzjach podatkowych, które corocznie Państwu wysyłamy jest informacja o kwocie zaległości lub nadpłaty. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana tam kwota nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek.

Informacje dotyczące aktualnego stanu rozliczeń uzyskacie Państwo telefonicznie pod numerami: 23 661 60 17, 23 661 60 41

- podatki wew. 5,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wew. 8

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna