Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

z Nowym Rokiem 2022 rodzicom będzie przysługiwać dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w maksymalnej kwocie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.

Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata nastąpi na wniosek rodzica.
O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania składa się wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Niezależnie od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, corocznie z budżetu Miasta Kwidzyna  udzielana jest dotacja na każde dziecko będące pod opieką żłobka w wysokości 350 zł miesięcznie lub pod opieką opiekuna dziennego w wysokości 250 zł miesięcznie. Warunkiem przekazania dotacji na dziecko jest sprawowanie opieki przez instytucję wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub w Wykazie Opiekunów.

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna