Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od działek letniskowych

Informujemy, że 15 maja upłynął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę w kwocie 191,00 zł (za rok 2022) należy uiścić na rachunek bankowy nr :

42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Odpady zebrane selektywnie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu, natomiast pozostałości z segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy dostarczyć do wydzielonego miejsca zlokalizowanego
w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu.

Godziny otwarcia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jońcu

Wtorek  9:00 - 12:00

Czwartek 9:00 - 12:00

Sobota 8:00 - 12:00

Niedziela 15:00 – 19:00

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna