Urząd Gminy Joniec

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Krajęczyn. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Popielżyn Zawady. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone niektóre linie komunikacyjne i kursy w ramach powiatowych przewozów pasażerskich.         

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na spadek zainteresowania mieszkańców powiatu autobusowym publicznym trans­portem zbio­rowym. Chodzi o trasy, którymi podróżo­wało od 0 do 3 pasażerów, co odzwierciedlają dane otrzymane od przewoźnika - firmy HM Trans s.c. Ponadto, na niektórych trasach kursują prywatni przewoźnicy.

Poniżej publikujemy zestawienie zawieszonych linii i kursów.

Linie:

114

Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Rzewin - Kossobudy- Sierakowo - Raciąż - Koziebrody

115

Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Rzewin -Krajkowo - Raciąż

116

Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Rzewin - Krajkowo - Raciąż

119

Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Mystkowo - Szapsk - Nowe Gralewo - Raciąż

215

Płońsk - Bogusławice - Krysk - Drochówka - Dłutowo - Januszewo

222

Płońsk - Strachowo - Bolęcin - Nowe Miasto

Kursy:

1022 o godz. 09:00

na linii 112

Płońsk - Dłużniewo - Dziektarzewo - Rzewin - Baboszewo - Arcelin - Płońsk

 2011 o godz. 11:00

2014 o godz. 11:50

na linii120

Płońsk - Wilamowice - Kucice - Cumino - Nacpolsk

3012 o godz. 11:20

3015 o godz. 10:30

na linii 211

Płońsk - Skrzynki - Wróblewo - Nacpolsk - Żukowo - Sobanice - Srebrna - Żukowo - Wróblewo - Płońsk

4032 o godz. 11:40

4034 o godz. 12:30

na linii 218

Płońsk - Strachowo - Bolęcin - Królewo - Joniec - Soboklęszcz - Strubiny - Płońsk

4052 o godz. 13:30

4054 o godz. 14:10

na linii 220

Płońsk - Szczytniki - Załuski - Zdunowo - Karnkowo

Dnia 22 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Królewie i w Szkoły Podstawowej w Jońcu, pod opieką Pana Cezarego Celiana, wyjechali na wycieczkę do Otrębusów, do siedziby zespołu,,Mazowsze". Uczniowie obejrzeli spektakl pt.,,Kraina Marzeń Tańce Narodowe ". Multimedialny przedstawienie opowiadało o historii zespołu, kulisach codziennej pracy i radości towarzyszącej przekazywaniu publiczności efektów swojej pracy i wielu pozytywnych emocji. Uczniowie obejrzeli także przepiękne pokazy polskich tańców narodowych: Krakowiaka, Kujawiaka, Oberka, Mazura i Poloneza. Po spektaklu mieli również okazję osobiście poznać członków zespołu, a także pozować do wspólnego zdjęcia. Organizator wyjazdu i uczniowie serdecznie podziękowali Urzędowi Gminy Joniec za sfinansowanie przejazdu.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Gmina Joniec prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwem gazowym w kwestii dotyczącej możliwości uzbrojenia obszaru Gminy Joniec w sieć gazową. w związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu rozeznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny.

Ankieta pobierz

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 w aplikacji eWniosekPlus będzie można składać od 15 marca 2019 r.
Zmiany do wniosku wysłane w aplikacji eWniosekPlus przed 15 marca 2019 r. nie będą traktowane jako wnioski /oświadczenia na rok 2019!

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało ok.  431 tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

ZASADY SKŁADANIA I WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZMIAN W 2019 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2018

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Z przygotowanym projektem Programu można zapoznać się:

 1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mcps.com.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje oraz w zakładce Polityka senioralna/Aktualności;
 2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
 3. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi dialog.mazovia.pl;
 4. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a,
  02-002 Warszawa.

Projekt zostanie także przekazany Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Opinie do projektu należy składać na przygotowanym formularzu konsultacji:

 1. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. osobiście w godzinach 8:00-16:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej po numerem telefonu (22) 622-42-32 w. 43 lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Wydział ds. Komunikacji Społecznej
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „,Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc" złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został wybrany do dofinansowania.

Z terenu gminy Joniec z dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych skorzysta 26 gospodarstw domowych.

Głównym organizatorem Biegu „Ku Czci Pamięci Żołnierzy Wyklętych” była gmina Joniec przy współpracy i pomocy, Powiatu Płońskiego oraz Płońskich Patriotów. Partnerami było  Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jońcu. Joniec dołączył do  365 miejscowości w Polsce i za granicą, które oddają pamięć „ Niezłomnym”. Organizatorzy zapewnili uczestnikom kilka tras do wyboru: bieg rodzinny na 400 m, bieg na 2 km, bieg na 4 km, nordic walking na 2 km. Dla uczestników czekał poczęstunek: była grochówka z kuchni polowej, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, ciasta, kawa i herbata. Oprawę muzyczną zapewnił DJ  Da Da - Daniel Leszczyński z Królewa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.

To historyczno – sportowe wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciel sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Powiatowi, Radni Gminni, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji Państwowych oraz delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu w Ciechanowie.

Podczas imprezy można było wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną z Jońca. Strażacy ochotnicy dziękują za datki. Podczas imprezy zebrano 3 136,70 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wkład zakupu samochodu bojowego.

W biegu wzięło udział ( zarejestrowało się) 186 uczestników w różnym wieku, były małe dzieci, jak również dorośli.

KLASYFIKACJE BIEGÓW:

Bieg rodzinny na 400 m: 1. Julia Kozłowska, 2. Zuzanna Piętka, 3. Adam Gocławski.

Nordic Walking: 1. Wioleta Jasińska, 2. Wioleta Tomczak, 3. Agnieszka Dzięgielewska.

Bieg na 2 km - kobiety: 1. Katarzyna Owczarek, 2. Anna Zalewska, 3. Anna Jaworek.

Bieg na 2 km - mężczyźni: 1. Jakub Małecki, 2. Karol Bielec, 3. Sebastian Strumnik.

Bieg na 4 km - kobiety: 1. Katarzyna Owczarek, 2. Anna Jaworek, 3. Iza Ciosek.

Bieg na 4 km - mężczyźni: 1. Bogdan Czuliński, 2. Sebastian Strumnik, 3. Karol Bielec.

Wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom biorącym udział w biegach jak również gościom przybyłym z innych gmin i powiatów.  Dziękuje również wszystkim osobom które włączyły się w organizację imprezy oraz przygotowanie poczęstunku. Podziękowania kieruje również do prowadzącej Pani Agnieszki Tok mieszkanki Jońca oraz Daniela Leszczyńskiego i jego rodziców za przygotowanie oprawy muzycznej. Do zobaczenia na kolejnych biegach tym razem „IV Biegach Królewskich", które odbędą się 08 czerwca 2019 r. w Królewie.

W związku z planowanymi z pracami technicznymi w Rejestrze Dowodów Osobistych w dniu 1 marca od godz. 12.00 oraz w dniu 2 marca (sobota pracująca) nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu oraz załatwienia pozostałych spraw dotyczących dowodów osobistych.