o podaniu do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Joniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

pobierz