Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Joniec, która odbędzie się 19 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - w gminie Joniec wybrzmiewało pieśniami patriotycznymi. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się mieszkańcy, którzy wspólnie chcieli celebrować to wyjątkowe święto. Na poczatku odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, Bogurodzicę i Rotę. W następnej kolejności były bardziej wesołe piosenki żołnierskie. Cały program poprowadzili Państwo Ilona i Karol Krawczyk. Swoją interpretację pieśni patriotycznych przedstawił również zespół składający się z uczniów Szkoły Podstawowej w Królewie. Doniosłość i wyjątkowość tej uroczystości podkreślał półmrok i blask stu płonących zniczy biało - czerwonych, które zostały przeniesione na Grób Nieznanego Żołnierza. Na cmentarzu pan Krzysztof Zadroga odczytał Apel Poległych, po którym wybrzmiała melodia Śpij Kolego zagrana na trąbce. Jest nam niezmiernie miło, że tak liczne grono naszych mieszkańców wspólnie z nami świętowało ten ważny dzień dla wszystkich Polaków.

Informujemy, że dnia 12 listopada (poniedziałek) wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. w miejscowościach Adamowo, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny i Popielżyn-Zawady.

W dniu 15 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Królewie miała miejsce podwójna uroczystość - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Młodzież szkolna zaprezentowała przygotowane przedstawienia. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół. Rodzice przygotowali słodką niespodziankę w postaci tortu.


Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski do 16 listopada br. przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wniosek o pomoc należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 2 listopada 2018 roku ulega zmianie czas pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu. Nowe godziny otwarcia biblioteki to:

Poniedziałek – dzień wewnętrzny (biblioteka nieczynna)

Wtorek                                 1000-1800

Środa                                     800-1500

Czwartek                              800-1500

Piątek                                     800-1500

Pierwsza sobota miesiąca     800-1500

Niedziela nieczynna

Pragniemy poinformować, iż wychodząc naprzeciw mieszkańcom istnieje możliwość dostarczenia książek do domu.

Akcja skierowana jest do osób, które ze względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki.

Więcej informacji pod numerem tel: 23/661-61-77 

Ślubowanie pierwszoklasistów z jonieckiej podstawówki odbyło się 24 października. W tej ważnej dla młodych uczniów uroczystości udział wziął Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski, dyrektor SP Bożena Jaworska, nauczyciele oraz koledzy ze starszych klas. Po przedstawieniu, zaprezentowanym przez pierwszaków, odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów. Z tej właśnie okazji dzieciaki otrzymały mnóstwo upominków od swoich gości i jeszcze więcej życzeń motywujących ich do nauki i wzorowego zachowania.

Podczas sesji Rady Gminy w Jońcu w dniu 17 października 2018 roku przedstawiciel Stowarzyszenia Rekreacyjno- Ekologicznego Joniec- Wkra wraz z Wójtem Gminy wręczyli Panu Konradowi Nickiemu nagrodę GRAND PRIX za najlepsze zdjęcie w konkursie „Pocztówki z Jońca” w postaci aparatu fotograficznego oraz misia z logo gminy.

,,Prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja praca pozwoli Ci zarobić, ale to, kim Cię uczyni."

Pellegrini Pino

W imieniu całej społeczności gminnej pragnę serdecznie podziękować za aktywność oraz zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych problemów społeczno - gospodarczych naszej gminy podczas pracy Radnego w kadencji 2014-2018. Składam również najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza lub przetwarza produkty, w jakich warunkach, jakimi metodami lub z jakich surowców. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw a więc bez pośredników miedzy rolnikiem a konsumentem stwarza takie warunki, to zdrowsze jedzenie dla nas i wyższy dochód dla rolnika. Współpraca między producentami zwiększa szanse zaistnienia na większym terenie i obniża koszty związane z promocją, dostawami i sprzedażą produktów. Dlatego warto podejmować współpracę.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do obejrzenia filmu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Film promuje sprzedaż bezpośrednią prosto od rolnika oraz inkubatory przetwórstwa służące rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pokazano w nim dobre, a do tego innowacyjne praktyki, mające zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych - działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem oraz z bezpośrednią sprzedażą od rolnika.

https://www.youtube.com/watch?v=-pMTOhIGexY 

W dniu dzisiejszym, tj. 18 października przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Józef Kaliński wraz z Wójtem Gminy Joniec Panem Markiem Czerniakowskim odwiedzili Szkołę Podstawową w Jońcu i Królewie. Wizyta miała na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblasków. Jeden taki element jest widoczny w odległości ok. 150 m., co pozwala kierowcy w porę zareagować na pieszego i ocalić jego zdrowie, a nawet życie. Pan Józef Kaliński i Pan Wójt przekazali dzieciakom odblaski ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Spotkania były ciekawą formą poznania zasad bezpieczeństwa na drodze.