Urząd Gminy Joniec

Fundacja Edukacji Nowoczesnej prowadzi rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością "Bliżej rynku pracy", współfinansowany przez PFRON. Do projektu zaprasza się dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 W ramach projektu oferuje się:

  • specjalistyczne doradztwo zawodowe
  • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
  • trening pracy
  • staże zawodowe
  • szkolenia zawodowe

Zapewniane będą ponadto:

  • stypendia stażowe
  • wyżywienie podczas zajęć grupowych
  • materiały szkoleniowe

Poniżej podajemy link do ogłoszenia:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/