Urząd Gminy Joniec

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

  • 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.)
  • 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm.)

         § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych dnia 13.10.217r. z urządzeń wodociągu publicznego Szerominek-Krępica-Cholewy gm. Płońsk informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w stopniu dyskwalifikującym jej przydatność do spożycia.

Uwzględniając powyższe ustalenia PPIS w Płońsku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy nakazując (z rygorem natychmiastowej wykonalności) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp.z o.o w Płońsku: unieruchomienie wodociągu publicznego Szerominek- Krepica - Cholewy zaopatrującego ludność w wodę do spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody dostarczanej z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowych zmian jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy.

Jednocześnie zobowiązano do zaopatrywania w sposób zastępczy ludności korzystającej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w wodę przydatną do spożycia

(odpowiadającą wymaganiom), w czasie trwania unieruchomienia wodociągu, zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody (uchwalonym przez Radę Gminy w Płońsku).

Aktualnie woda z wodociągu publicznego w Szerominek-Krępica-Cholewy nie nadaje się do picia dla jej odbiorców tj. ok. 9700 mieszkańców 42 miejscowości gm. Płońsk : Arcelin, Bogusławie, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko.

Nie należy używać wody pobieranej bezpośrednio z kranu do przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz mycia zębów.

Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w ograniczonym zakresie tj. szczególną ostrożność muszą zachować osoby z ograniczoną odpornością oraz opiekunowie niemowląt i małych dzieci, którzy powinni używać wody do mycia po przegotowaniu.

Informacja ze strony: http://www.gminaplonsk.eu/index.php/item/327-ocena-jakosci-wody-komunikat