Urząd Gminy Joniec

Gmina Joniec w ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim realizuje projekt „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług

W ramach projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie powstało Lokalne Centrum Kompetencji, w którym znajduje się osprzęt komputerowy wraz z meblami, zapewniony jest dostęp do Internetu oraz dostęp do portalu Projektu, przede wszystkim dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do korzystania z LCK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.