Urząd Gminy Joniec

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów  - Wójta Gminy Joniec Marka Czerniakowskiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Umowy te dotyczyły udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Przedmiotem umów jest udzielenie dotacji na realizację dwóch zadań tj.:

  • Wyposażenie obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Soboklęszcz.

W zakres tego zadania wchodzi min: zakup zastawy stołowej dla 50 osób, zakup i montaż bramek do piłki nożnej, drobny remont wnętrza budynku.

  • Wspieranie rozwoju twórczości lokalnej.

W zakres tego zadania wchodzi min: zakup kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jońcu.

Całkowita wartość  obydwu zadań to kwota 30 000,00 zł z czego Województwo Mazowieckie udziela dofinansowania Gminie Joniec dotacji w kwocie 15 000,00 zł.