Urząd Gminy Joniec

W dniu 08.08.2018 r. odbyło się podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Rafała Rajkowskiego – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Młynarczyka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego”.

W imieniu Gminy Joniec umowę podpisali: Marek Czerniakowski – Wójt Gminy oraz Agnieszka Zawadzka – skarbnik.

W ramach realizacji inwestycji na działce przy Szkole Podstawowej w Królewie planujemy:

  1. budowę boiska do gry w piłkę nożną,
  2. budowę boiska wielofunkcyjnego – boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę z nawierzchnią sportową multusportowa.
  3. budowę siłowni plenerowej

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.