Urząd Gminy Joniec

W dniu 17 grudnia 2018 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Joniec na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec”

W ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec” dokonano odbioru 50,35 Mg wyrobów zwierających azbest.

W ramach demontażu odpadów zawierających azbest wraz z pozostałymi czynnościami prowadzącymi do ich unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie zdemontowano 14,81 Mg.

Łącznie w ramach pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych jest 65,16 Mg.

Wartość zadania: 29 748,60 zł

Wysokość dotacji: 20 152,70 zł