Urząd Gminy Joniec

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek w sklepach, kawiarniach, restauracjach, na stacjach paliw, w bankach, instytucjach kultury, a także m.in. u niektórych przewoźników do końca 2018 roku przysługiwała wszystkim rodzicom wychowującym co najmniej troje niepełnoletnich dzieci lub uczniów i studentów do 25 roku życia.

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny  tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Po odebraniu karty można skorzystać z licznych rabatów w punktach oznaczonych informacją "Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny można zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu.