Urząd Gminy Joniec

W sobotę, 22 grudnia w Szkole Podstawowej w Królewie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jońcu oraz Chóru LIRA z Nasielska. Na spotkaniu obecni byli również: Wójt Marek Czerniakowski, Ksiądz Witold Zembrzuski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jońcu Bożena Jaworska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewie Urszula Pilśnik. Była to okazja nie tylko do złożenia świątecznych życzeń i integracji, ale także  podsumowanie wspólnej pracy orkiestry z nasielskim chórem. W 2018 r orkiestra wraz z chórem z Nasielska wspólnie koncertowała w Jońcu, Nasielsku, Pułtusku oraz Płońsku. Po życzeniach, modlitwie oraz podzieleniu się opłatkiem wszyscy zebraniu zasiedli do wspólnej wieczerzy.