Wójt Gminy Joniec informuje, iż zamierza przystąpić do projektu odnośnie pozyskania przez Gminę Joniec dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Joniec proszone są o kontakt pod numer 23 661 60 41 wew.102