Urząd Gminy Joniec

Od 2018 roku Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze realizuje operacje własną w ramach przedsięwzięcia: Marka – Przyjazne Mazowsze. W ramach realizacji zadania zostały wykonane rzeźby 11 Skrzatów. Każdy Skrzat trzyma w ręku atrybut oddający specyfikę  danej gminy należącej do obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu „Skrzatolandia”, opublikowanym na stronie www.lgdpm.pl. Skrzat Ziółko został przekazany naszej Gminie i pięknie ją zdobi swoją obecnością.