Urząd Gminy Joniec

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Joniec dostała pomoc finansową w formie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej w Jońcu i Szkole Podstawowej w Królewie używanych komputerów po 10 sztuk dla każdej ze szkół. Wniosek, który składaliśmy do Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. został pozytywnie rozpatrzony przez  Fundację Santander Bank Polska S.A. Uczniowie naszej Gminy będą mogli korzystać ze sprzętu, który jest nowszy i nie będzie ograniczał rozwijania ich zdolności.