Urząd Gminy Joniec

W niedzielę 23 grudnia 2018 r. w naszej gminie, już po raz piąty, odbyło się spotkanie opłatkowe ze wspólnym kolędowaniem zorganizowane dla wszystkich mieszkańców gminy, jak również przybyłych gości. Spotkanie rozpoczęło się od jasełek i koncertu kolęd przedstawionych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jońcu pod opieką pana Krzysztofa Zadrogi i pana Grzegorza Baumana. Pan Cezary Celian ze swoimi muzykami ze Szkoły Podstawowej z Królewa również zagrali kolędy, ale w nowoczesnej aranżacji. Zebranych kolędników przywitał Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski i złożył życzenia świąteczne. W trakcie spotkania można było zobaczyć żywą szopkę, która powstała dzięki Państwu Grażynie i Mirosławowi Kazimierczakom. Najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał drobne upominki. Podczas całego spotkania panowała bardzo świąteczna i radosna atmosfera.

Okres przedświąteczny to czas spotkań wigilijnych. 15 grudnia w sobotę na wspólnej wieczerzy spotkali się emeryci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ,,Senior" z Omięcin i Koła Emerytów i Rencistów z Królewa. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, życzeń i wspólnego kolędowania, które urozmaicił występ dzieciaków ze Szkoły Podstawowej w Jońcu pod opieką Pana Grzegorza Baumana. Również swoje spotkanie odbyli strażacy z OSP Joniec i OSP Królewo, którzy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w piątek 21 grudnia.

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/OSP-Kr%C3%B3lewo-954496294650425/

W dniu 17 grudnia 2018 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Joniec na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec”

W ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec” dokonano odbioru 50,35 Mg wyrobów zwierających azbest.

W ramach demontażu odpadów zawierających azbest wraz z pozostałymi czynnościami prowadzącymi do ich unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie zdemontowano 14,81 Mg.

Łącznie w ramach pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych jest 65,16 Mg.

Wartość zadania: 29 748,60 zł

Wysokość dotacji: 20 152,70 zł

Wszystkich strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Joniec serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne w najbliższy piątek 21 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w remizie OSP Joniec.

W dniu 14 grudnia 2018 roku dokonano odbioru inwestycji pn. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Królewie gmina Joniec.

W ramach realizacji zadania wykonano:

  • Boisko z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną

Powierzchnia całkowita 62 x 30 =  1 860,00 m² w tym pole gry 56 x 26 m.

Boisko wyznaczone poprzez obrzeża betonowe, wyposażone w bramki aluminiowe z siatkami obsadzone w tulejach i betonowym fundamencie oraz trzy komplety siedzisk po sześć krzeseł.

  • Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej

Powierzchnia całkowita  34,10 x 19,10 = 651,31  m² w tym pole gry 28,10 x 15,10 m.

Boisko wyznaczone poprzez obrzeża betonowe, wyposażone w urządzenia do siatkówki i koszykówki.

  • Siłownię plenerową 

Siłownia plenerowa składa się z następujących elementów: biegacz, poręcze, prasa nożna, rowerek, krzesło do wyciskania, surfer.

  • Strefę relaksu

W skład strefy relaksu wchodzą: trzy ławki mocowane na stałe do podłoża, jeden kosz na śmieci, stojak na rowery przeznaczony do ustawienia sześciu rowerów, tablica z regulaminem do korzystania z obiektu.

 

Wartość zadania wynosi 341 500,00 zł, dodatkowo koszt dokumentacji i nadzoru inwestorskiego około 11 500,00 zł.

Uzyskana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 200 000,00 zł.

 

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”

Przed inwestycją

Po inwestycji

 

 

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski oraz Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki odznaczyli:

Państwa Elżbietę i Roberta Brzeszkiewicz z Osieka

 

Państwa Elżbietę i Ryszarda Czulińskich z Adamowa

 

Państwa Irenę i Mariana Obojskich z Omięcin

 

Wszyscy zebrani goście wznieśli toast za zdrowie par oraz skosztowali okolicznościowego tortu. Spotkanie umilił występ muzyków z zespoliku ze Szkoły Podstawowej w Królewie pod opieką Pana Cezarego Celiana. Wszystkim parom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu.

W poniedziałek 10 grudnia młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jońcu i Szkoły Podstawowej w Królewie wraz z nauczycielkami Panią Haliną Sumińską i Panią Elżbietą Krysiak odwiedziła Urząd Gminy. Była to żywa lekcja Wiedzy o społeczeństwie. Pan Wójt Marek Czerniakowski wraz z Sekretarzem Mirosławem Siedleckim opowiedzieli przybyłym gościom o funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak również o pracy w samym urzędzie. Mamy nadzieję, że takie spotkanie przybliżyło uczniom jak wygląda wspólnota samorządowa na terenie ich małej ojczyzny.