Urząd Gminy Joniec

Grupa nieformalna ,,Szóstka z nad Wkry" w ramach inicjatywy Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała Dzień owoców i warzyw oraz zdrowego stylu życia. Podczas świętowania można było zobaczyć prezentację pt. ,,WITAMINY OD A DO K'' przygotowaną przez Stowarzyszenie Ampla i dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. Odbyła się również prelekcja dietetyka o właściwych nawykach żywieniowych orazquizy i zabawy związane ze zdrowiem. Na koniec spotkania wszyscy zebrani degustowali owoce i warzywa z zastawionych stołów.

 

W piątkowe przedpołudnia - 13 października w Szkole Podstawowej w Królewie i 20 października w Szkole Podstawowej w Jońcu - odbyły się ślubowania klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło w sumie 26 dzieci. Na początku najmłodsi uczniowie szkół przygotowali wesołe programy artystyczne, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Nie zabrakło również uroczystego ślubowania i tradycyjnego pasowania na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez Panie Dyrektorki. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od swoich koleżanek i kolegów ze starszych klas. Nowi uczniowie zostali obdarowani upominkami także przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Płońsku i obecnego na uroczystościach Wójta Gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Uroczystości zakończone były pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Gorąco witamy pierwszoklasistów w szeregach społeczności szkolnej i życzymy im wielu sukcesów, radości, dobrych kolegów i koleżanek oraz samych szóstek w dzienniczkach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU

Ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel./ fax. (023) 662-28-39

 

PPIS.HKN.6030/322/180/2017

 

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO
W SZEROMINIKU-KRĘPICY-CHOLEWACH

 

Na podstawie:

  • 4 ust. I pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)
  • 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)
  • 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

 

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w miesiącu październiku 2017r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Gminny Zakład Komunalny w Płońsku Sp. z o. o.


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego

Szerominek -Krępica-Cholewy

 

Lp.

Data

poboru

Nr sprawozdania/ data sprawozdania

Miejsce poboru

Zakres

badań

1

17.10.2017r.

HKL.6001-

116/1712z,1713z,l714z, 1715z, 1716z/2017 z dnia I9.10.2017r.

1)Przedszkole Akademia ABCD Szerominek, ul. Baboszewska

2) Przedszkole Kolorowa Ciuchcia Arcelin, ul. Bitwy Arcelińskiej

3)SUW Szerominek

4)  SUW Cholewy

5) mieszkanie prywatne Skrzynki

Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny

2

17.10.2017r.

HKL.6001-116- 1707z,1708z,1709z,1710z,1711 z/2017 zdnia 19.10.2017r.

1 )Mieszkanie prywatne Koziminy

2)Szkola Podstawowa Lisewo

3)  SUW Krępica

' 4) Szkoła Podstawowa Siediin 5)Stacja Paliw SHELL Michalinek

Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny

3

18.10.2017r.

HKL.6000-2-

283/752,753,754,755,756/2017

1 )Przedszkole Akademia ABCD Szerominek, ul. Baboszewska

Bakterie gr. coli gr. coli

 

 

 

z dnia 20.10.217r.

2)  Przedszkole Kolorowa Ciuchcia Arcelin, ul. Bitwy Arcelińskiej

3)  Szkoła Podstawowa Lisewo

4)  Stacja Paliw SHELL

5) ) Szkoła Podstawowa Siedlin

chlor wolny

4

18.10,2017r.

HKL.6000-2-

284/757,758,759,760,761/2017 z dnia 20.10.2017r.

1 )Mieszkanie prywatne Koziminy

2)  SUW Krępica

3) ) mieszkanie prywatne Skrzynki

4)  SUW Szerominek

5) ) SUW Cholewy

Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny 
 

Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne: bakterie grupy coli , bakterie Escherichia coli, chlor wolny.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w miesiącu październiku w 2017r. dostarczanej mieszkańcom gminy Płońsk nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy następujących miejscowości: Arcelin, Bogusławice, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciorki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynia, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko korzystający z wody dostarczanej z wodociągu Szerominek-Krępica-Cholewy spożywają wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Informacja ze strony: http://www.gminaplonsk.eu/

 

W ostatnim czasie została przeprowadzona renowacja przystanku autobusowego w centrum miejscowości Joniec. Zmieniono poszycie dachowe oraz pomalowano ściany. Na dachu przystanku został zainstalowany neon. W innych miejscowościach również stanęły nowe wiaty przystankowe.

Serdecznie dziękujemy Państwu Grażynie i Mirosławowi Kazimierczak - właścicielom sklepu ,,Stonka" w Jońcu -  za wkład finansowy umożliwiający zmianę wizerunku tego przystanku.

Zdjęcia z przed remontu:

Zdjęcia po remoncie:

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

  • 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261.)
  • 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm.)

         § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych dnia 13.10.217r. z urządzeń wodociągu publicznego Szerominek-Krępica-Cholewy gm. Płońsk informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody dostarczanej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w stopniu dyskwalifikującym jej przydatność do spożycia.

Uwzględniając powyższe ustalenia PPIS w Płońsku wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy nakazując (z rygorem natychmiastowej wykonalności) Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp.z o.o w Płońsku: unieruchomienie wodociągu publicznego Szerominek- Krepica - Cholewy zaopatrującego ludność w wodę do spożycia do czasu doprowadzenia jakości wody dostarczanej z tego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowych zmian jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy.

Jednocześnie zobowiązano do zaopatrywania w sposób zastępczy ludności korzystającej z wodociągu publicznego Szerominek - Krępica - Cholewy w wodę przydatną do spożycia

(odpowiadającą wymaganiom), w czasie trwania unieruchomienia wodociągu, zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody (uchwalonym przez Radę Gminy w Płońsku).

Aktualnie woda z wodociągu publicznego w Szerominek-Krępica-Cholewy nie nadaje się do picia dla jej odbiorców tj. ok. 9700 mieszkańców 42 miejscowości gm. Płońsk : Arcelin, Bogusławie, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko.

Nie należy używać wody pobieranej bezpośrednio z kranu do przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodów oraz mycia zębów.

Woda nadaje się do mycia oraz kąpieli w ograniczonym zakresie tj. szczególną ostrożność muszą zachować osoby z ograniczoną odpornością oraz opiekunowie niemowląt i małych dzieci, którzy powinni używać wody do mycia po przegotowaniu.

Informacja ze strony: http://www.gminaplonsk.eu/index.php/item/327-ocena-jakosci-wody-komunikat

9 października w Zielonej Sali Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu, w ramach X Festiwalu Poezji Słowiańskiej, odbyła się promocja książki Kazimierza M. Sarbiewskiego z nowymi przekładami naszego mieszkańca Ryszarda Tarwackiego. Podczas tego wieczoru poecie towarzyszył Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski, Sekretarz Gminy Pan Mirosław Siedlecki oraz wyśmienity chór Belcanto.