Urząd Gminy Joniec

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2019 r. ( środa ) o godzinie 1700 w domu sołtysa pana Jerzego Jaworskiego odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Ludwikowo. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Jońcu i Szkoły Podstawowej w Królewie dzięki zawartej przez Gminę Joniec umowie o współpracy partnerskiej z Mazowieckim Zrzeszeniem LZS oraz uzyskanym dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki uczęszczają na pływalnię w Płońsku. Projekt obejmuje około 10 wyjazdów po 2 godziny nauki pływania dla każdej z grup. Z naszej gminy dzięki dużemu zainteresowaniu projektem na zajęcia nauki pływania uczęszcza 48 uczniów. Projekt będzie realizowany w okresie marzec – maj 2019 r.


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Stara Wrona. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019 r. ( piątek ) o godzinie 1700 w budynki Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Joniec - Kolonia. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1700 w budynki Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Szumlin. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2019 r. ( środa ) o godzinie 1700 w domu sołtysa Pana Zygmunta Obojskiego odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Popielżyn Górny. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Joniec. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Krajęczyn. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski