Urząd Gminy Joniec

W poniedziałek 7 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyło się spotkanie rolników z terenu naszej gminy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Leszkiem Chybałą dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Wszelkie zasady, których należy przestrzegać zawarte są w poniższych załącznikach.

Wszystkim strażakom z terenu gminy Joniec z okazji ich święta składamy serdeczne podziękowania za trud i gotowość w ochronie naszego życia, zdrowia i mienia. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowną pomoc bliźnim i życzymy tyle samo wyjazdów co powrotów!

 

Wójt Gminy Joniec, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń, które odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W spotkaniu udział weźmie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku, który przedstawi zagrożenia związane z ASF, wymagania jakie muszą spełnić hodowcy świń oraz dokumentację jaką powinni prowadzić hodowcy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o udział w spotkaniu.

W środę, 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu, odbyło się spotkanie, na którym  omówiono najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu związanego z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje i urządzenia w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z gminą (wzór umowy do pobrania poniżej) oraz dostarczą świadectwo energetyczne/audyt energetyczny (max 150 kWh/m2) do 15 maja 2018 roku.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania UE. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r. Wkład własny mieszkańców: 20% kosztów zakupu i instalacji wybranych przez mieszkańców rozwiązań technicznych.

Przed uzyskaniem dofinansowania UE gmina Joniec nie będzie pobierać jakichkolwiek wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej z gminą oraz dostarczenie świadectwa energetycznego/audytu energetycznego.

Wzór umowy do pobrania

Prezentacja do pobrania

W niedzielę 22 kwietnia piękna pogoda towarzyszyła zawodnikom podczas kolejnej już edycji zawodów wędkarskich ,, Kleń Wkry 2018". 197 uczestników łowiło ryby na odcinku ok. 30 km na terenie gmin: Joniec, Nowe Miasto i Sochocin. Największym kleniem zawodów okazał sie ponad 0,5 metrowy okaz złowiony przez Grzegorza Dębowskiego reprezentującego Podlaski Klub Spiningowy Barwena. Cała impreza przebiegła w wyśmienitej atmosferze i miejmy nadzieję, że za rok przyciągnie kolejnych wędkarzy nad urokliwą Wkrę.

Zdjecie ze strony: https://www.facebook.com/WkraFishing/

Wiosenne Sprzątanie Królewa to akcja zorganizowana przez mieszkańców Królewa, która miała na celu uprzątnięcie poboczy dróg gminnych w tej miejscowości. Ponad 70 osób w sobotę 14 kwietnia uzbierało kilkadziesiąt worków ze śmieciami. Zarówno dorośli, jak i bardzo liczna grupa dzieciaków znajdowali mnóstwo rożnych rzeczy, które niekoniecznie chcielibyśmy oglądać w lasach i innych zakątkach tej pięknej wsi. Sprzątanie zakończyło się ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Partnerami akcji byli: Gmina Joniec, Szkoła Podstawowa w Królewie, OSP Królewo oraz Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka.

Zdjęcia: Radio Płońsk 93,6 FM