Urząd Gminy Joniec

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „,Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc" złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został wybrany do dofinansowania.

Z terenu gminy Joniec z dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych skorzysta 26 gospodarstw domowych.

Głównym organizatorem Biegu „Ku Czci Pamięci Żołnierzy Wyklętych” była gmina Joniec przy współpracy i pomocy, Powiatu Płońskiego oraz Płońskich Patriotów. Partnerami było  Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jońcu. Joniec dołączył do  365 miejscowości w Polsce i za granicą, które oddają pamięć „ Niezłomnym”. Organizatorzy zapewnili uczestnikom kilka tras do wyboru: bieg rodzinny na 400 m, bieg na 2 km, bieg na 4 km, nordic walking na 2 km. Dla uczestników czekał poczęstunek: była grochówka z kuchni polowej, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, ciasta, kawa i herbata. Oprawę muzyczną zapewnił DJ  Da Da - Daniel Leszczyński z Królewa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.

To historyczno – sportowe wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciel sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Powiatowi, Radni Gminni, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji Państwowych oraz delegacja Związku Piłsudczyków RP Okręgu w Ciechanowie.

Podczas imprezy można było wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną z Jońca. Strażacy ochotnicy dziękują za datki. Podczas imprezy zebrano 3 136,70 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wkład zakupu samochodu bojowego.

W biegu wzięło udział ( zarejestrowało się) 186 uczestników w różnym wieku, były małe dzieci, jak również dorośli.

KLASYFIKACJE BIEGÓW:

Bieg rodzinny na 400 m: 1. Julia Kozłowska, 2. Zuzanna Piętka, 3. Adam Gocławski.

Nordic Walking: 1. Wioleta Jasińska, 2. Wioleta Tomczak, 3. Agnieszka Dzięgielewska.

Bieg na 2 km - kobiety: 1. Katarzyna Owczarek, 2. Anna Zalewska, 3. Anna Jaworek.

Bieg na 2 km - mężczyźni: 1. Jakub Małecki, 2. Karol Bielec, 3. Sebastian Strumnik.

Bieg na 4 km - kobiety: 1. Katarzyna Owczarek, 2. Anna Jaworek, 3. Iza Ciosek.

Bieg na 4 km - mężczyźni: 1. Bogdan Czuliński, 2. Sebastian Strumnik, 3. Karol Bielec.

Wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom biorącym udział w biegach jak również gościom przybyłym z innych gmin i powiatów.  Dziękuje również wszystkim osobom które włączyły się w organizację imprezy oraz przygotowanie poczęstunku. Podziękowania kieruje również do prowadzącej Pani Agnieszki Tok mieszkanki Jońca oraz Daniela Leszczyńskiego i jego rodziców za przygotowanie oprawy muzycznej. Do zobaczenia na kolejnych biegach tym razem „IV Biegach Królewskich", które odbędą się 08 czerwca 2019 r. w Królewie.

W związku z planowanymi z pracami technicznymi w Rejestrze Dowodów Osobistych w dniu 1 marca od godz. 12.00 oraz w dniu 2 marca (sobota pracująca) nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu oraz załatwienia pozostałych spraw dotyczących dowodów osobistych.

 

Pragnę poinformować, że na przełomie marca i kwietnia br. w budynku Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się kurs chemizacyjny uzupełniający dla osób posiadających nieaktualne zaświadczenie. Przypominam, że rolnicy, którzy stosują środki ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy powinni posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie o ukończenia kursu ważne jest 5 lat. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Jońcu w celu zapisania się na w/w szkolenie tel. 23 661 60 41.

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Wójt Gminy Joniec informuje, że dnia 02 marca 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Wójt Gminy Joniec  serdecznie zaprasza na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biegi rozpoczną się w niedzielę 3 marca br. o godzinie 1300 przy scenie gminnej w centrum Jońca. Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. W programie: bieg rodzinny na 400m, biegi na 2 i 4 km, Nordic Walking na 2 km. Dodatkowe atrakcje to darmowy poczęstunek: grochówka z kuchni polowej, chleb ze smalcem oraz inne pyszności. Oprawę muzyczną zapewni DJ – Dada czyli Daniel Leszczyński z Królewa. Podczas imprezy będzie można wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Jońcu, a zbiórka środków przeznaczona zostanie na zakup samochodu bojowego. Serdecznie zapraszamy.

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2019 r. ( piątek ) o godzinie 1600 w domu sołtysa Pana Zbigniewa Czulińskiego odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Adamowo. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w piątek 22 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi od 1 marca 2019 r. w Gminie Joniec ulegnie zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W przypadku, gdy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie są zbierane selektywnie ustala się miesięczną stawkę opłat w wysokości:

  • 60 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 4 osoby i więcej,
  • 45 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 2 lub 3 osoby.
  • 30 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba.

W przypadku, gdy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zbierane selektywnie ustala się miesięczną niższą stawkę opłat w wysokości:

  • 50 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 4 osoby i więcej,
  • 35 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 2 lub 3 osoby.
  • 20 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba.

            W związku z powyższym zmianie uległ również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( pobierz ), dlatego też właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z nową stawką opłaty:

- w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec

bądź

- poprzez przesłanie deklaracji pocztą na adres: Urząd Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Agnieszka Dąbkowska tel. 23 661 60 41

Wójt Gminy Joniec zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym przez pracownika MODR-u Poświętne – Katarzynę Szumańską. Temat szkolenia to: ,,Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i nowa dyrektywa wodna". Szkolenie odbędzie się 20 lutego (środa) 2019 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców miejscowości Soboklęszcz. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2019 r. ( wtorek ) o godzinie 1700 w domu sołtysa Pana Grzegorza Celiana odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Józefowo. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1700 w Urzędzie Gminy w Jońcu odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości Osiek. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski